Ølstykke Linedance, 3650 Ølstykke

Indkaldelse generalforsamling 12.12.2023


Indkaldelse generalforsamling Ølstykke Line Dance

                                                 Generalforsamling 2023.

Indkaldelse til generalforsamling og indsendelse af forslag senest 14 dage før møde.

Afholdelse tirsdag d. 12 december 2023 i forbindelse med sæsonafslutning Line Dance

Kl. 13. Ølstykke bibliotek, Øster vej 1A 3650 Ølstykke festsalen, kælderen.

Dagsorden iflg. Ølstykke Line Dance 3650, Ølstykkes vedtægter. Vedtægterne kan hvis

det ønskes, ses på vor hjemmeside.

https://www.oelstykkelinedance3650.dk

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbe år
 3. Forelæggelse af årsrapport (inkl. Revideret regnskab) for det forløbne år til godkendelse  12/12 2023
 4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for kommende år til godkendelse d. 12/12 2023
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af formand (i lige år)
 8. Valg af kasserer (i ulige år)
 9. Valg af sekretær (i ulige år)
 10. Valg af revisor og revisorsuppleant
 11. Eventuelt

 

Generalforsamlings ledelse.

Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen.

Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Dog kræves vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning kvalificeret flertal, jf. § 17 og 18.

Afstemningen skal foregå skriftlig, såfremt medlemmerne forlanger det. Ved flertal dog på forlangende.

Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet underskrives af dirigenten.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Årsrapporten forelægges den ordinære

generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med påtegning og underskrift.

Nærmere vedrørende afholdelse af generalforsamlingen dvs. program m.m. først i december.

 

Formand Ketty H. Jørgensen:      ikke på valg

 

Kasserer: Erik Jørgensen:              på valg modtager genvalg

 

Sekretær: John Avenstrup:           På valg modtager genvalg

 

 Med venlig hilsen

Ketty og Erik

 


Indkaldelse generalforsamling 12.12.2023

Indkaldelse til generalforsamling og indsendelse af forslag senest 14 dage før møde.

Afholdelse tirsdag d. 12 december 2023 i forbindelse med sæsonafslutning Line Dance

Kl. 13. Ølstykke bibliotek, Øster vej 1A 3650 Ølstykke festsalen, kælderen.

Dagsorden iflg. Ølstykke Line Dance 3650, Ølstykkes vedtægter. Vedtægterne kan hvis

det ønskes, ses på vor hjemmeside.

https://www.oelstykkelinedance3650.dk

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbe år
 3. Forelæggelse af årsrapport (inkl. Revideret regnskab) for det forløbne år til godkendelse  12/12 2023
 4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for kommende år til godkendelse d. 12/12 2023
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af formand (i lige år)
 8. Valg af kasserer (i ulige år)
 9. Valg af sekretær (i ulige år)
 10. Valg af revisor og revisorsuppleant
 11. Eventuelt

 

Generalforsamlings ledelse.

Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen.

Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Dog kræves vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning kvalificeret flertal, jf. § 17 og 18.

Afstemningen skal foregå skriftlig, såfremt medlemmerne forlanger det. Ved flertal dog på forlangende.

Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet underskrives af dirigenten.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Årsrapporten forelægges den ordinære

generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med påtegning og underskrift.

Nærmere vedrørende afholdelse af generalforsamlingen dvs. program m.m. først i december.

 

Formand Ketty H. Jørgensen:      ikke på valg

 

Kasserer: Erik Jørgensen:              på valg modtager genvalg

 

Sekretær: John Avenstrup:           På valg modtager genvalg

 

 Med venlig hilsen

Ketty og Erik